Actievoorwaarden

Deel je aanzoek en win een videograaf

Alles begint bij dat ene speciale moment; het aanzoek. Omdat wij ook aan het begin staan van iets nieuws, vinden wij het reden voor een feestje! En wat hoort er bij een feestje? Juist, cadeaus (!) Wij trappen af met een fantastische winactie: deel met ons hoe je geliefde jou ten huwelijk heeft gevraagd en maak kans op een videograaf op jullie bruiloft!

Hoe maak je kans op deze prijs?

  • deel met ons hoe je geliefde jou ten huwelijk heeft gevraagd en deel dit (d.m.v. tekst/foto/video) met ons voor 22 april via info@trouwdag.nl
  • Volg ons op Facebook, Instagram én schrijf je in voor onze nieuwsbrief
  • Op 26 april wordt de top 2 bekend gemaakt & zal er via een poll, waarin we onze volgers vragen wat het leukste aanzoek was, een winnaar worden bepaald. De meeste stemmen gelden!

Algemeen

• Deze actievoorwaarden zijn opgesteld door Trouwdag.nl B.V. (hierna “de organisator”) en zijn van toepassing op de ‘actie’.
•  Als deelnemer ga je ermee akkoord dat een persoonlijke foto/video welke u met ons deelt kan worden gebruikt op onze platformen.
• De actie is bedoeld ter promotie van Trouwdag.nl. Als deelnemer/winnaar van de actie gaat u ermee akkoord dat een persoonlijke winnaarsfoto met uw voornaam, woonplaats en korte tekst van de persoonlijke overhandiging van uw prijs op social media en op de website wordt geplaatst. De prijswinnaar kan geen rechten op de prijs doen gelden indien hij/zij weigert voornoemde medewerking te verlenen.
• Het betreft een tijdelijke actie; de actie loopt van 1 januari 2019 t/m 22 april 2019. Na de einddatum worden er geen deelnames meer in behandeling genomen.* De organisator behoudt zich het recht voor de actie vervroegd te beëindigen. Bij vroegtijdige beëindiging zal de actie per direct van de website worden verwijderd.
• Deelnemers aan de actie dienen minimaal 18 jaar oud en woonachtig in Nederland te zijn.
• Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

De prijzen

Winnaar krijgt gedurende de hele dag vanaf 10:00 t/m maximaal 17:00 een videograaf die alle beelden op deze onvergetelijke dag gaat vastleggen. Deze beelden worden uiteindelijk 1x bewerkt tot een mooi filmpje en in een WeTransfer bestand naar jullie verzonden (maximaal 2 weken na de bruiloft). In een telefonisch overleg kunnen we met de winnaar(s) bespreken hoe we invulling geven aan deze mooie dag.

Videograaf voor het avondprogramma is uiteraard mogelijk. Indien dit wenselijk is, kunnen we op basis van de wensen een passend voorstel doen.

Slotbepalingen

• De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze actie.
• Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.
• Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
• In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend de organisator.
• De organisator is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Indien de deelnemer aan de actie heeft deelgenomen voordat een eventuele wijziging in de actievoorwaarden is doorgevoerd, zal de deelnemer zijn gebonden aan de “oude” voorwaarden en niet aan de gewijzigde voorwaarden.
• De organisator is te allen tijde bevoegd de actie tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen.
• De organisator is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
• Voor vragen of opmerkingen kan een e-mail gestuurd worden naar info@trouwdag.nl